Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" - działy organizacyjne

Numery telefonów:

Prezes Zarządu S.M. "Mokotów"

22 847 65 22

Główny Księgowy

22 875 87 85

Sekretariat / Dział Samorządowy

22 847 65 22,
509 093 958

Dział Kadr / BHP

22 825 52 19

Dział Finansowo-Księgowy / Wkłady i Kredyty

22 825 72 81

Dział Członkowski

22 825 57 69


Adres korespondencyjny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"
ul. Niedźwiedzia 14A
02-737 Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010365