Administracja Osiedla "Puławska"

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla "Puławska" są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii. Dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej.

Ponadto:

  • Sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych oraz programów działalności społeczno-kulturalnej.
  • Prowadzenie gospodarki Osiedla w ramach uchwalonego planu oraz wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.
  • Zawierania w ramach planu gospodarczo-finansowego umów na wykonanie robót i usług.
  • Zawieranie oraz wypowiadanie umów na najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu.
  • Sporządzanie okresowych bilansów i innych sprawozdań z działalności Osiedla.
  • Współpraca z Radą Osiedla i jej komisjami.


Administracja wraz z Radą Osiedla zwraca się do mieszkańców o terminowe wnoszenie opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.


Kierownictwo Administracji Osiedla "Puławska"

  • Kierownik Administracji Osiedla - Agata Flasińska
  • Z-ca Kierownika Administracji Osiedla ds. Technicznych - Wacław Gromadka
  • Główna Księgowa Administracji Osiedla - Dorota Pietrasik


Godziny pracy Administracji
poniedziałek   7:30 - 16:00
wtorek, środa, czwartek   7.30 - 15.30
piątek   7:30 - 15:00

Dział Techniczny - przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz: 7:30 - 10:00
tel. 22 844-39-64 w. 105

Dział Administracyjny - przyjęcia interesantów:
poniedziałek    7:30 - 16:00
wtorek, środa, czwartek    7:30 - 12:00
tel.22  844-39-64 w. 104 i 106

Czynsze i Windykacja - przyjęcia interesantów:
poniedziałek   7:30 - 16:00
wtorek, środa, czwartek   9:00 - 12:00
tel. 22 844-45-82
844-39-64 w. 107

Sekretariat - przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do czwartku w godz: 7:30 - 15:30
tel. 844-45-82 w.101

Adres korespondencyjny:
Administracja Osiedla "Puławska"
ul. Bielawska 3
02-511 Warszawa