Witamy na stronie internetowej Osiedla "Puławska" będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Mokotów".


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" od początku swego istnienia związana była z rozwojem największej dzielnicy Warszawy - Mokotowa. Dzielnica o pięknych tradycjach historycznych, którą upodobali sobie królowie, a której nazwa wywodzi się od średniowiecznej wsi książęcej - Mokotowo. Nazwa naszej Spółdzielni mówi o terytorialnym powiązaniu z dzielnicą, ale lepiej o tym świadczy siedem spółdzielczych osiedli mieszkaniowych, w których zamieszkuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

Z łezką sentymentu można dziś wspominać kłopoty projektantów pierwszych budynków Osiedli i ich trudności z bardziej nowoczesną technologią budownictwa.

Wzrost spółdzielczych zasobów zamieszkiwanych przez rosnącą liczbę mieszkańców nakłada na administrację coraz nowe i większe zadania. Życie spółdzielców toczy się na Osiedlu, więc właśnie poszczególne osiedla uzyskały daleko posuniętą samodzielność organizacyjną, a administracje osiedlowe dodatkowe uprawnienia, pracując na wewnątrzosiedlowym rozrachunku gospodarczym.

Współudział mieszkańców w gospodarowaniu osiedlem polega na działalności Rad Osiedlowych, które opiniują poszczególne działania administracji, analizują plany gospodarczo - finansowe, inicjują działania i czyny społeczne na osiedlu.

Osiedle "Puławska"

Osiedle wybudowane w latach 1956-77, w skład którego wchodzi 17 budynków. Zabudowa wysoka. Część osiedla została przejęta od innych spółdzielni w efekcie rejonizacji spółdzielczości mieszkaniowej. Osiedle położone jest w rejonie tzw. Skarpy Puławskiej. Nazwę swoją wywodzi osiedle od głównej ulicy Mokotowa, Puławskiej, nazywanej dawniej traktem lubelskim, "szosą kozienicką", ulicą Nowoaleksandryjską.

Puławska była dawną drogą wsi Mokotów, leżącej na terenach pomiędzy dzisiejszymi ulicami Dworkową i Dolną.

W czasach saskich założono tutaj folwark Królikarnię. W roku 1898 wzdłuż dzisiejszej Puławskiej wybudowano kolejkę wąskotorową. W 1916 r. ulica została włączona do Warszawy, a około 1925 r. przeprowadzono kanalizację i linię tramwajową. Intensywna zabudowa zaczęła się od 1934 r. W 1937 r. kolejka została zlikwidowana, a na Służewiec przeniesiono tor wyścigów konnych.

Do zasobów Osiedla "Puławska" wchodzi łącznie siedem nieruchomości. Większość z nich znajduje się na wysokim brzegu skarpy warszawskiej wzdłuż ulicy Puławskiej w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego "Arkadia" i zespołu pałacowo parkowego "Królikarnia". Pozostałe nieruchomości znajdują się przy ul. Madalińskiego, Chocimskiej, Belgijskiej i Kwiatowej.